ประมวลภาพกิจกรรม 
          

    ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองเดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด

                 
     
 
     
 
     
 

ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ณ เดือนฉายรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี