ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง จัดศึกษาดูงาน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ชมรมสหกรณ์ฯ จัดการศึกษาดูงาน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558        

ชมรมสหกรณ์ฯ จัดการศึกษาดูงาน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
     วันที่ 18 - 19 กันยายน 2558 ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นำกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณสมาชิก ชมรมฯ เข้าศึกษาดูงาน และจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     วันที่ 18 กันยายน 2558
เวลา 13.00 น. เข้าศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด 
เวลา 15.00 น. เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด
เวลา 18.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์

     วันที่ 19 กันยายน 2558
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองนำสมาชิกทัศนศึกษา ณ อุทยานราชภักดิ์ และกราบนมัสการหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคล